Pembahagian hadiah dan Sijil Kepada para pelajar

June Holiday Programme:- Flour Term 3

Racial Harmony Day